جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 1062- 25/2/1375

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بند 3فراز الف ماده (40) آئین نامه اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد (1)و(2)و(3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 عبارت « بابت هر متر اضافی دویست و پنجاه ریال علاوه دریافت خواهد شد.» به عبارت «بابت هر متر اضافی بیست و پنج ریال علاوه دریافت خواهد شد.» اصلاح می شود .
آئین نامه مصوب 26/12/74 و این اصلاحیه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/03/05
تاریخ ابلاغ :
1375/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :