جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 2478/ت15087هـ13/3/1375
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 491-02-106-160مورخ 25/2/1374 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (3)ماده (139)قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366- و تبصره (5) ماده (150)قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – مصوب 1370- تصویب نمود :
حداقل ضریب مزایای شغل پرسنل نیروهای مسلح ، مندرج در ردیفهای (1) تا (4) جدول شماره (1)آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – موضوع تصویبنامه شماره 1965/ت12010هـ مورخ 25/2/1374- از (50)،(60)،(70)و(80)به ترتیب به (80)،(85)،(87)و(87)تغییر
می یابد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/01/22
تاریخ ابلاغ :
1375/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :