جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 24031/ت15611هـ27/3/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور- وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 3818/د/1 مورخ 26/6/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (6) قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- تصویب نمود:
پرداخت شصت درصد (60%) حقوق مبنا به عنوان فوق العاده خاص به جای فوق العاده انگیزه خدمت موضوع ماده (78) آیین نامه اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی ، روستایی و عشایری موضوع تصویبنامه شماره 59478مورخ 14/4/1360- به کارکنان مراکز مذکور بلامانع است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14944
تاریخ تصویب :
1375/03/20
تاریخ ابلاغ :
1375/04/05
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :