جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

شماره 1713/ت 16655هـ29/3/1375

وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 470- 8/17 مورخ 22/2/1375 وزارت نفت و تأیید مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران و به استناد ماده (4) اساسنامه قانونی شرکت یادشده –مصوب 1356-تصویب نمود :
سرمایه شرکت ملی گاز ایران از مبلغ 5/25 میلیارد ریال (255هزار سهم یکصدهزار رسالی )به 760میلیارد ریال (76هزار سهم ده میلیون ریالی ) افزایش می یابد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14948
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
1375/04/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :