جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شماره 3136/ت16401هـ30/3/1375

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 2509/102/2252/1 مورخ 14/12/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور و با رعایت بند (د) ماده (55) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1- به سازمان میراث فرهنگی کشور اجازه داده می شود ورودیه اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود را بر حسب اهمیت ، موقعیت و آثار موجود در آنها ، حداکثر به میزان 2000ریال تعیین و دریافت نماید .
ماده 2- میزان ورودیه برای بازدیدکنندگان خارجی با توجه با خدمات جنبی که به انها ارایه خواهد شد ، حداکثر به میزان 2000ریال تعیین و دریافت نماید .
ماده 3- موارد زیر از پرداخت ورودیه معاف می باشند :
الف ) پژوهشگران و محققان با ارایه تاییدیه از مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط .
ب ) مدعوین و میهمانان رسمی دولت با ارایه دعوتنامه مربوط.
ج ) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی ، آزادگان ، جانبازان و خانواده های شهدا با ارایه معرفی نامه از مراجع ذی ربط .
د ) کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای وابسته و خانواده های آنها.
هـ) اشخاصی که به منظور انجام فرایض و آیین های دینی در ساعات مقرر وارد مساجد و اماکن متبرکه می شوند .
و ) بازدیدهای گروهی دانش آموزان و دانشجویان به همراه معلمان ، استادان و سرپرستان آنها .
ز ) بازدید کلیه دانش آموزان و دانشجویان در ایام دهه فجر با ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه .
تبصره – مبلغ ورودیه دانش آموزان ، دانشج.یان ، معلمان و استادان دانشگاهها در غیر موارد مذکور در بندهای فوق ، به میزان نصف مبلغ مقرر خواهد بود .
ماده 4- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بر اساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار خواهد گرفت تادر زمینه تجهیز ، تکمیل ، تعمیر ، حفاظت و توسعه موزه ها و آماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی و تاریخی برای بازدید عمومی ، احداث موزه و پرداخت پاداش و کارانه و اضافه کار به کارکنان خود به مصرف برساند .
ماده 5- از تاریخ تصویب این آیین نامه ، کلیه آیین نامه های لغو می شود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14948
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
1375/04/10
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :