جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 20/3270 - 3/4/1375

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بر اساس اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت287هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد .
در جلسه مورخ 27/3/1375ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به استناد بند«ب» تبصره 14 قانون بودجه سال 1375میزان مجاز سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر هشتاد (80) دلار تعیین گردید که هر مسافر ورودی به کشور می تواند تا این مبلغ کالاهای مجاز ، با رعایت ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات آیین نامه اجرایی آن بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14948
تاریخ تصویب :
1375/04/03
تاریخ ابلاغ :
1375/04/10
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :