جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 3365/ت15817هـ4/4/1375
وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3135/760 مورخ 2/8/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (62) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1373- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- کودکان لازم التعلیم در این آیین نامه به کودکان شش ساله تا ده ساله اطلاق می شود که بر اساس مقررات وزارت آموزش پرورش ، واجد شرایط تحصیل در دوره آموزش ابتدایی باشند .
ماده 2- بی سواد در این آیین نامه به افراد گروه سنی یازده تا چهل سال اطلاق می شود که قادر به خواندن و نوشتن متون ساده و حساب کردن نبوده و فاقد مدرک دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی می باشند .
ماده 3- وزارت آموزش و پرورش موظف است طرح شناسایی تفضیلی کودکان لازم التعلیم و بی سواد را تهیه و با همکاری وزارت کشور و مراکز آمار ایران به مرحله اجرا گذارد .
ماده 4- اولیای کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل گروه سنی شش تا ده سال در مناطق مشمول آموزش اجباری موظفند هر سال قبل از شروع سال تحصیلی جدید ، به مراکز آموزشی تعیین شده مراجعه و نسبت به ثبت نام فرزندان خویش اقدام نمایند .
ماده 5- در مناطقی که کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل وجود دارند ، وزارت آموزش و پرورش موظف است به شرح زیر اقدام نماید :
الف – ایجاد کلاسهای ویژه با انعطاف در ساعات کار و تطبیق آن با اوقات بیکاری کودکان .
ب – زمان بندی کلاسها با مشورت اولیای کودکان و با رعایت مفاد سایر آیین نامه های مورد عمل وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش همگانی .
ج – فراهم نمودن امکانات ایاب و ذهاب جهت رفت و آمد دانش آموزان ، در صورت تشکیل کلاسها در روستاهای مرکزی .
ماده 6- به منظور ایجاد انگیزه در معلمان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی جهت خدمت در مناطق موضوع ماده (5) این آیین نامه ، اقداماتی به شرح ذیل به عمل خواهد آمد :
الف – پرداخت مبلغ پنجاه هزار (50000)ریال به ازای قبولی هر سواد آموز یا دانش آموزان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل در هر دوره یا سال تحصیلی .
تبصره 1- اعتبارات مربوط به مبلغ موضوع این بند ، هر سال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا مطابق ضوابط مورد تایید وزیر آموزش و پرورش به مدیران و آموزگاران آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سواد آموزی پرداخت شود .
تبصره 2- مبلغ موضوع این بند ، هر سال متناسب با نرخ تورم ، توسط وزارت آموزش و پرورش تعدیل و تعیین خواهد شد .
ب – ایجاد اتاق و سرویس بهداشتی به منظور بیتوته معلمان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی یا پرداخت کمک هزینه مسکن به آنها ، در نقاطی که تا کنون مدرسه و کلاسهای نهضت سواد آموزی در آنجا وجود ندارد .
ماده 7- کمیته امداد امام خمینی (ره ) موظف است خانواده هایی را که بدلیل فقر مالی از فرستادن فرزندان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل خود به مدرسه خودداری می نمایند ، در صورت سوادآموزی تحت پوشش خدمات خود قرار دهد .
تبصره – میزان اعتبارات مورد نیاز برای این ماده ، هر سال با مشارکت سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته امدادامام خمینی (ره ) قرار می گیرد .
ماده 8- بی سوادان مناطق مشمول طرح که طبق زمان بندی اعلام شده موفق به دریافت کارنامه قبولی دوره های نهضت سوادآموزی شوند و اولیای کودکان بازمانده از تحصیل که به موقع برای ثبت نام فرزندان خود اقدام کنند ، از مزایای به شرح زیر برخوردار می شوند :
الف – اولویت دریافت وام از بانکها و سایر دستگاهها .
ب – اولویت دادن به عمران و آبادانی روستاها و مناطق شهری که فاقد افراد بی سواد و کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل باشند ، توسط کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان مربوط .
ماده 9- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی و شوراهای آموزش و پرورش و شوراهای پشتیبانی سواد آموزی مکلفند در اجرای این آیین نامه به منظور تحقق اهداف سواد اموزی و پوشش تحصیلی کامل کودکان بازمانده از تحصیل با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواداموزی همکاری نمایند .
تبصره – عالی ترین مقام وزارتخانه ها و موسسات موضوع این ماده مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی موارد تخلف افراد تحت نظر خود اقدام نمایند و نتیجه را به وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی اعلام کنند .
ماده 10- سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند درجهت ایجاد زمینه لازم برای تقویت و تثبیت بیشتر مهارت خواندن و نوشتن در نوسوادان و تقویت انگیزه بی سوادان برای شرکت فعال در کلاسهای نهضت سوادآموزی ، مطالب و متوان ساده و جذاب خواندنی را به صورت روزنامه ، کتاب و نشریات تهیه و به نحوه مناسب در اختیار آنان قرار دهند .
ماده 11- وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت نهضت سوادآموزی در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی را که در سال بعد مشمول آموزش اجباری خواهند شد ،به نحوی که تا پایان برنامه پنجساله دوم کلیه کودکان لازم التعلیم و بی سوادان با سواد شوند را به اطلاع عموم برساند.
تبصره – استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان ، هرمزگان ، آذربایجان غربی ، ایلام و کهکیلویه و بویر احمد از اولویت برخودار می باشند .
ماده 12 – اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در بودجه سالانه وزارت آموزش پرورش و نهضت سواد آموزی پیش بینی می شود .
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14951
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
1375/04/13
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :