جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

شماره 24687/ت16761 هـ6/4/1375
سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1024/040/1648-102 مورخ 3/4/1375 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود :
عبارت « استانداری قم و ادارات و دستگاههای مستقر در استان قم » در بند (5) ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 38808/ت16409هـ مورخ 28/12/1374 بعد از عبارت « استانداری اردبیل و ادارات و دستگاههای مستقر در استان اردبیل » اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/04/03
تاریخ ابلاغ :
1375/04/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :