جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره 24684/ت14122هـ6/4/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 3/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 3275/د مورخ 24/5/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به اتناد تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب 1367 – تصویب نمود :
مشاغل تکنیسین مسؤول کوره ، تکنیسین مکانیک کوره ، تکنیسین مسؤول آسیاب سیمان و تکنیسین مسؤول آسیاب مواد خام به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه (3) و مشاغل تکنیسین مکانیک بارگیر خانه و تکنیسین مسؤول روغنکاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه (2) در سیمان سپاهان تعیین می شوند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14953
تاریخ تصویب :
1375/04/03
تاریخ ابلاغ :
1375/04/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :