جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

شماره 3611/ت 16041هـ10/4/1375

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1030هـ / ب مورخ 21/8/1374 ) تصویب نمود :
ماده (9) تصویبنامه شماره 6226/ت 15380هـ مورخ 21/8/1374 ) به شرح زیر تغییر می یابد :
« ماده 9- حسابرس امین از بین حسابداران رسمی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح – مصوب 1372- حسب مورد و به تعداد مورد نیاز برای طرحهای موضوع این آیین نامه به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد .
حق الزحمه حسابرس با توافق وزارتخانه و بانک مذکور تعیین و از محل بودجه طرح پرداخت می شود . تا زمانی که حسابداران رسمی مطابق قانون فوق تعیین صلاحیت نشده اند ، حسابرسی بعهده سازمان حسابرسی کشور خواهد بود .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14956
تاریخ تصویب :
1375/04/06
تاریخ ابلاغ :
1375/04/20
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :