جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 3750 - 13/4/1375

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت287هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
به استناد تبصره 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 16/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام . وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (9500000000) ریال از حسابهای متمرکز 150و182 خزانه برداشت و بابت کسری بودجه سالجاری به حساب سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت نماید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14959
تاریخ تصویب :
1375/04/13
تاریخ ابلاغ :
1375/04/24
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :