جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

شماره 25255/ت15211هـ16/4/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 126/82/330 مورخ 20/3/1374 بنیادشهید انقلاب اسلامی و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری – مصوب 1372- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده – موضوع تصویبنامه شماره 16684/ت131هـ مورخ 18/4/1373- الحاق می شود :
« تبصره 3- همسران شهدا در استفاده از ماموریت آموزشی اولویت دارند .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14959
تاریخ تصویب :
1375/04/10
تاریخ ابلاغ :
1375/04/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :