جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 108614-ت15916هـ28/9/1375

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان برنامه وبودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1375با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1026هـ – ب مورخ 21/8/1374 ) تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 1374/ت 14261هـ مورخ 11/2/1374 از تاریخ اعلام ایراد موضوع نامه یاد شده لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15101
تاریخ تصویب :
1375/09/25
تاریخ ابلاغ :
1375/10/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :