جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

شماره 106588/ت17503هـ2/10/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1375 بنا به پیشنهاد شماره 4497-03سـ/6067-102 مورخ 15/9/1375 سازمان برنامه و بودجه ، تصویب نمود :
در بند (5) ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور – موضوع تصویبنامه شماره 38808/ت16409هـ مورخ 28/12/1374- پس از عبارت « وزارت دادگستری » عبارت « سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان پزشکی قانونی کشور» افزوده می شود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15105
تاریخ تصویب :
1375/09/28
تاریخ ابلاغ :
1375/10/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :