جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره :696/ت 14934ه 28/1/1374

وزارت نیرو ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا به پیشنهاد مشترک نیرو و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (59) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در کلیه صورتحسابهای مربوط به مصارف برق از ابتدای سال 1374 کلیه مشترکین صورتحسابهای مربوط به مصارف برق از ابتدای سال 1374 کلیه مشترکین به استثنای انشعابات کشاورزی ، خانگی روستایی ، مساجد و حسینیه ها و انشعبات با مصرف کمتر از 150 کیلو وات ساعت در ماه ، ماهانه مبلغ 500 ریال به عنوان آبونمان سازمان صدا و سیما در ردیف جداگانه ای درج و همزمان با وصول وجوه برق مصرفی ، مبالغ مزبور را نیز وصول کنند .
ماده 2ـوجوه حاصل از اجرای ماده یک آیین نامه همه ماهه باید بوسیله شرکت توانیر به حسابی که خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد کرد واریز شود.
ماده 3ـ معادل صد در صد (100%) وجوه فوق از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا به منظور افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های شبکه سراسری سیما و نیز گسترش پوشش شبکه های رادیویی و تلویزیونی و ایجاد شبکه های جدید ، به مصرف برسد .
ماده 4ـ دستور العمل چگونگی تسویه حساب شرکتهای فوق الذکر و سازمان صدا و سیما ، همچنین محاسبه و پرداخت کارمزد وصول ، بنا به تفاهم نامه مشترک وزیر و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14606
تاریخ تصویب :
1374/01/23
تاریخ ابلاغ :
1374/01/09
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :