جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 22132/ت 12651 هـ 25/2/1374

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2 1374 بنا به پیشنهاد شماره 07ـ 106/162 مورخ 12/5/1372 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به استناد ماده 40 قانون استخدامی کشوری ـ مصوب 1352 ـ تصویب نمود:
ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع بندهای (ب)و (پ) ماده 40 قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 3 ـ به مستخدمانی که بر اساس مفاد این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند علاوه بر هزینه سفر مقرر در ماده (2) برای جبران هزینه های ناشی از حمل و نقل و اثاثیه زندگی آنها به محل جدید خدمت ، در صورتیکه فاصله محل جدید خرمت از محل قبلی خدمت تا یک صد و پنجاه کیلومتر باشد معادل نصف و در صورتی که بیش از 150 کیلومتر باشد معادل یک ماه تمام حقوق . مزایا و تفاوت تطبیق حقوق به عنوان هزینه نقل مکان یا فوق العاده انتقال در خصوص نیروهای مسلح پرداخت می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14626
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :