جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 1968 /ت 12687هـ 25/2/1374

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/74 بنا به پیشنهاد شماره 2083 /11/6465 /1 مورخ 29/4/1379 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب کرد:
بند (12) ماده (1) آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل ، درجه بندی ، و نرخ گذاری تاسیسات ایران گردی و جهانگردی . نظارت بر فعالیتهای آنان ـ موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 3/2/68 به شرح زیر تغییر می یابد :
12 ـ واحدهای پذیرایی و اقامتی و مهمان پذیرها .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14626
تاریخ تصویب :
1374/02/07
تاریخ ابلاغ :
1374/03/03
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :