جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 1949 /ت 15029 25/2/1374
دیوو
وزارت نفت
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد بند (ز) قانون بودجه سال 1374 کل کشور تصویب نمود :
شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به ایجاد شرکت مشترک با شرکت دیوو (Daewoo) کره جنوبی با رعایت مفاد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1374 کل کشور اقدام نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14626
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :