جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 2058 /ت 14345 هـ 6 /4 /1374

سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/4/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع شماره 909 هـ /ب مورخ 23 /2/1374 ) تصویب نمود :
مواد 17 و 19 تصویبنامه شماره 27117 /ت 323 هـ مورخ 22 /8/1373 به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 17 ـ انجام امور بازرسی ( حسابرسی ) شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد .بازرس ( حسابرس ) شرکت موظف است نظرات خود را در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ظرف دو ماه پس از وصول به مجمع عمومی ارایه کند .
ماده 19 ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه از طرف هیات مدیره در اختیار بازرس ( حسابرس ) گذارده می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
14661
تاریخ تصویب :
1374/04/04
تاریخ ابلاغ :
1374/04/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :