جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 4008 /ت 15150 ه 6/4/1374

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پیشنهاد شماره 2438 / و /1 مورخ 17/3/1374 وزارت کشور و به منظور جبران خسارات حاصل از حوادث طبیعی به کشاورزان استان گیلان تصویب نمود :
1 ـ از محل بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1374 کل کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز ، در اختیار کشاورزان خسارت دیده استان گیلان قرار گیرد .
2 ـ مهلت باز پرداخت باقیمانده وامهای دریافتی کشاورزان یاد شده به مدت دو سال افزایش می یابد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14661
تاریخ تصویب :
1374/03/17
تاریخ ابلاغ :
1374/04/17
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :