×

لایحه راجع به اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب

لایحه راجع به اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب

لایحه-راجع-به-اجازه-تعیین-حکم-برای-رسیدگی-به-اختلافات-بین-شرکت-ایرانی-کالسیمین-و-شرکت-فیلیپ-برادرز-در-مورد-فروش-سنگ-سرب


روزنامه رسمی شماره 3110651/6/1360
شماره 80764 5/6/1360
وزارت صنایع

ماده واحده : ببانک مرکزی ایران (کمیته دعاوی ) اجازه داده میشود که با توجه بقرارداد مورخ فوریه 1979 منعقده بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب ، برای رسیدگی به اختلاف شرکتهای مزبور یکنفر حکم تعیین نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
------------------

نوع : قانون

شماره انتشار : 80764

تاریخ تصویب : 1360/05/19

تاریخ ابلاغ : 1360/06/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.