جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


روزنامه رسمی شماره 3010667/7/1360
شماره 57086 18/7/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده : گمرک ایران مجاز است هدایائی که از جانب اشخاص جمعیتها، و موسسات خیریه برای کمک به مردم جنگ زده و آسیب دیده میهنمان از کشورهای خارج تا کنون وارد ایران شده و یا خواهدشد، با استفاده از معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارضی و هزینه های گمرکی ترخیص نماید و کالای مزبور تحویل وزارت کشور یا مقام مسئولی که از طرف آن تعیین میشود، قرار گیرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصدو شصت بتصویب کمیسیون امور اقصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10667
تاریخ تصویب :
1360/05/26
تاریخ ابلاغ :
1360/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :