جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 57088 16/7/1360
ماده واحده : لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 22/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب آن بشرح زیر اصلاح و این قانون جایگزین لایحه قانونی مذکور میگردد.
حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در مورد مسافرین و همچنین بار و اثاثیه آنان در پروازهای داخلی تابع حدود مسئولیت شرکت مذکور در پروازهای خارج از کشور میباشد.
تبصره : مفاد این قانون در مورد مسافرین و بار و اثاثیه آنها در پرواز شماره 491 مورخ 1/11/58 هواپیمائی بوئینگ 727 در مسیر مشهد به تهران نیز قابل اجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک راه وترابری - امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10676
تاریخ تصویب :
1360/06/01
تاریخ ابلاغ :
1360/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :