×

اگریکطرف دولت باشد باز هم تامین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است

اگریکطرف دولت باشد باز هم تامین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است

اگریکطرف-دولت-باشد-باز-هم-تامین-دلیل-در-صلاحیت-دادگاه-صلح-است
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
8
اگریکطرف دولت باشد باز هم تامین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است .


*اگریکطرف دولت باشد باز هم تامین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است 0
نظریه که باتفاق آرا در تاریخ 11/7/64 اعلام شده است :
هرچند مطابق بند 1 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی راجع به دولت در صلاحیت دادگاه صلح (جانشین دادگاه بخش ) نیست اما چون بموجب بند9 ماده 13 قانون مذکور تامین دلیل در صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح است لذا ول آنکه یک طرف تمین دولت باشد بازهم صلاحیت دادگاه صلح معتبراست وموضوع قابل رسیدگی دردادگاه صلح خواهدبود0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 8

تاریخ تصویب : 1364/07/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.