جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 770ق 11/2/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 48603/23634 مورخ 8/11/1379 دولت درموردموافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ 29/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5054 19/2/1380
قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ونهم فروردین ماه یکهزار و سیصد هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 770-ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، مشتمل بر یک مدقمه و دوازده ماده که در تاریخ 3/5/1379 در تهران به امضاء رسیده است ، بشرح پیوست تصویب و احازه مبادله اسناد آن داده می شود0

بسمه الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این پس (طرفین متعاهد) نام برده خواهند شد، با تمایل به تحکیم مبانی دوستی بین دو ملت و نیز گسترش مناسبات فی مابین جهت همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه بشرح ذیل گرفتند:
ماده 1- طرفین متعاهد همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی ،هنری ، سنتی به منظور آشنا ساختن طرف دیگر با فرهنگ و تمدن خویش 0
ب - مبادله هیاتهای فرهنگی ، هنری ، استادان ،محققان ،کارشناسان و هنرمندان در زمینه های مورد علاقه و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت مسافران آنان 0
پ - برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم و جلسات سخنرانی 0
ت - مبادله کتب ، نشریات ، عکس ، اسلاید، نوار، فیلم ، میکروفیلم و کراشناسان در زمینه های آموزشی ، تاریخی ، فرهنگی وهنری 0
ث - همکاری بین کتابخانه های ملی و مراکز اسناد دو کشور0
ج - گنجاندن مطالب و اطلاعا مفید و صحیح از تاریخ ، فرهنگ و جغرافیای کشورهای یکدیگر در کتابهای درسی خود0
ماده 2- طرفنی متعاهد همکاری بین دانشگاهها، موسسات آموزشی ، علمی ، فرهنگی و بهداشتی دو کشور را در محدوده قوانین و مقرارت داخلی خود تشویق خواهند کرد0
ماده 3- طرفین متعاهد یکدیگر را از تشکیل گردهمائیها،مجامع ، نمایشگاها،همایشها، مسابقات و جشنواره های علمی ، آموزشی ،پژوهشی ، فرهنگی و هنری که در سطوح ملی و بین المللی در کشورشان برگزار می گردد آگاه و ضمن دعوت از طرف مقابل تسهیلات لازم را جهت شرکت نمایندگان کشور دیگر فراهم خواهند ساخت 0
ماده 4- طرفین متعاهد در حدود امکانات خود رتبه های تحصیلی در رشته های مورد علاقه را در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد و برای تعیین ارزش گواهینامه های تحصیلی و درجات علمی که از طرف دانشگاهها و آموزشگاههای یکدیگر اعطاء می شود اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد0
ماده 5- طرفیت متعاهدهمکاری بین سازمانهای ورزشی خودراازطریق تبادل تیمها و هیاتهای ورزشی و همچنین اطلاعات و آخرین تحقیقات علمی و ورزشی تشویق خواهند کرد0
ماده 6- طرفین متعاهد چهانگردی بین دو کشور را که وسیله موثری برای ارتقای تفاهم متقابل بین دو کشور است ، تشویق خواهندکرد0
ماده 7- طرفین متعاهد ضمن رعایت شئونات ملی و مذهبی کشور مقابل در رسانه های گروهی خویش براساس قوانین ومقررات همکاریهای فنی و حرفه ای بین خبرگزاریها و سامزانهای رادیوئی وتلویزیونی ، مطبوعاتی وانتشاراتی یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را به منظور مبادله اخبار، اطلاعات ، تجربیات و اعزام خبرنگار و کارشناس معمول خواهند داشت 0
ماده 8- طرفین متعاهد ضمن شرکت در جشنواره های فیلم یکدیگر تسهیلات لازم را در زمینه تولدی مشترک فیلم ، استفاده از تاسیسات و تسهیلات موجود در دو کشور در رابط با امور فیلمسازی و نیز برای عرضه تجاری ونمایش فیلمهای سینمائی یکدیگر براساس قوانین و مقررات جاری فراهم خواهند ساخت 0
ماده 9- طرفین متعاهد تاسیس مراکز فرهنگی در کشورهای یکدیگرو تبادل هیاتهای فرهنگی را به منظور ارتقای سطح همکاریهای فرهنگی در چارچوب موافقتنامه فنی مابین تسهیل خواهند کرد0
ماده 10- طرفین متعاهد با تشکیل کمیسیون مشترکی جهت تبادل نظر در خصوص مسایل برخاسته ازبکارگیری و چگونگی اجرای این موافقتنامه و فراهم ساختن کلیه تمهیدات لازم به منظور نیل به اهداف آن موافقت می کنند0
این کمیسیون مشترک در موقع مقتضی با موافقت طرفین به صورت متناوب در ایران و سریلانکا تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم نسبت به تشکیل گروههای کاری اقدام می نماید0
ماده 11- طرفین متعاهد موافقتنامه حاضر را طبق قوانین خود به تصویب می رسانند و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه رسمی دو طرف مبنی بر تصویب آن لازم اجراء می گردد0
موافقتنامه حاضر پس از لازم الاجراء شدن برای مدت پنج سال معتبر می باشد و در پایان این مدت خودبخود برای دوره های یکساله دیگر تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور کتبا" تمایل خود را جهت تجدیدنظر در مفاد و یا فسخ آن اعلام نماید0
ماده 12- فسخ موافقتنامه حاضر تاثیری بر اعبتار ومدت هر گونه توافق ، قرارداد و فعالیتهائی که بر اساس این موافقتنامه به عمل آمده باشد، نخواهد داشت 0
بنا به مراتب امضاء کنندگان زیر با اختیار تام از دولتهای متبوع خویش این موافقتنامه را امضاء کردند0
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ سوم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد وهفتاد و نه هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم جولای سال دو هزار میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ،سینهالی و انگلیسی امضاء گردید که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند0 در صور بروز اختلاف نظر در تفسیر آن ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک
سوسیالیستی سریلانکا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلهس علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فرودین ما یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/01/29
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :