جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 776-ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح ماده (11) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 28/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5060 19/2/1380
قانون اصلاح ماده (11) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وهشتم فروردین ماه یکهزاروسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 776-ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد

ماده واحده - ماده (11) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 23/3/1350 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 11- سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی خود هزینه های برگزاری جشنها و مسابقات داخلی و خارجی و اعطاء جوائز و تربیت دسته های (تیمهای ) ورزیش و کمک به قهرمانان وباشگاههاوفدراسیونها و انجمنها و هیاتهای ورزشی را به موجب آئین نامه ای که تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت خواهد کرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سید و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/01/28
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :