جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 775- ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 18243/19178 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد تسری قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به کارکنان نیروهای مسلح جمهوری ا سلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/1/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5059 19/2/1380
قانون تسری قانون تشکیل حساب پس اندازکارکنان دولت به کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ بیست ونهم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 775-ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 26/11/1376 - به کارکنان نیروهای مسلح (اعم از ستاد کل نیروهای مسلح ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) بر اساس سهم دولت و پرسنل هر کدام به میزان سی و پنجم درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 13/6/1370 تسری می یابد0
کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و ما به ازای آن (سهم دولت ) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 27/10/1368 و بند(د) ماده (147)قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 19/6/1374 و بند(د) ماده (152) قانون ومقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب 21/7/1370 صورت گرفته با احتساب سود حاصل ، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هر یک از کارکنان موضوع این قانون منتقل می شود0
تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/01/29
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :