جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 8257/ت 24632ه 30/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1380 به استنادبند(ب )ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379- تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت وبلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور به شرح زیرازموسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد:
1- طرح شرکت نگارسنگ 721/262/1 (یک میلیون و دویست و شصت و دو هزار و هفتصد و بست و یک )پورو بابت خرید ماشین آلات برش فرآوری سنگ تزئینی 0
2- طرح شرکت نگارسنگ تا سقف 730/794/2 (دو میلیون وهفتصدونود و چهارهزار و هفتصد وسی ) یورو بابت خرید ماشین آلات فرآوری سنگ تزئینی 0
3- طرح شرکت ساسان تا سقف 000/000/11(یازده میلیون )مارک معادل 69/210/624/5 (پنج میلیون و ششصد و بیست و چهارهزار و دویست و ده ممیز شصت ونه ) یورو بابت خرید دو خط تولید بطری پرکنی 0
4- طرح شرکت کشت و صنعت نوشینه خوی تاسقف 010/568/3(سه میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار وده ) فرانک سوئیس بابت خریدماشین آلات تولید کنسانتره آبمیوه 0
5- طرح شرکت چرخ معارف تا سقف 000/293/374 (سیصدو هفتاد و چهار میلیون و دویست و نود و سه هزار) شیلینگ اتریش معادل 19/995/200/27 (بیست و هفت میلوین و دویست هزار و نهصد و نود و پنج ممیز نوزده ) یورو بابت خرید ماشین آلات تولید رینگ 0
6- طرح شرکت کشت و صنعت نوشینه خوی تا سقف 600/171/1( یک میلیون و یکصدو هفتاد یک هزار و ششصد) یورو بابت خرید ماشین آلات تولدی کنسانتره آبمیوه 0
7- طرح شرکت سامزان پزشکی خیریه سیدالشهداء تاسقف 370/712/5 (پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار و سیصد و هفتاد) مارک آلمان معادل 4/688/920/2 (دو میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد وهشتاد و هشت ممیز چهار) یورو بابت خرید ماشین آلات نساجی 0
8- طرح شرکت سرامیک برلیان تهران تا سقف 114/344/11 (یازده میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و چهارده ) مارک معادل 39/153/800/5 (پنج میلیون و ه شتصد هزار و یکصد و پنجاه و سه ممیز سی ونه ) یورو بابت خرید ماشین آلات تولید کاشی گرانیت 0
9- طرح شرکت سرامیک برلیان تهران تا سقف 423/998/11( یازده میلیون و نهصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست و سه ) مارک معادل 27/696/134/6 ( شش میلوین و یکصد و سی و چهار هزار وششصدو نود و شش ممیز و بست و هفت ) یورو بابت خرید ماشین آلات تولید کاشی گرانیت 0
10- طرح شرک دگمه نگین خزر تا سقف 000/001/1 (یک میلیون و یک هزار دلار آمریکا بابت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی برای تولید دگمه 0
11- طرح شکرت پاکریس تا سقف 292/360/5(پنج میلیون و سیصدو شصت هزار و دویست و نود و دو) فرانک سوئیس بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات خط ریسندگی 0
12- طرح شرک ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهرتاسقف 708/847/10 (ده میلوین و هشتصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشت )مارک معادل 345/546/5( پنج میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و چهل و پنج ) یورو بابت خرید خط کامل ریسندگی و دوک برای تولید نخ 0
13- طرج شرکت صنایع پوشش ایران تا سقف 629/011/13(سیزده میلیون و یازده هزار و ششصد و بیست ونه ) فرانک سوئیس بابت خرید خط ریسندگی 0
14- طرح شرکت کاشی الماس کویر یزد تا سقف 000/450/3 (سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) مارک معادل 99/956/763/1( یک میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و نهصد و پنجاه و شش ممیز نود ونه ) یورو بابت خرید ماشین آلات خط تولید کاشی 0
15- طرح شرکت محتمع صنعتی زادگاه امام تا سقف 255/829/22 (بیست و دو میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و دویست و پنجاه و پنج ) فرانک سوئیس بابت خرید ماشینهای نساجی و لوازم یدکی 0
16- طرح شرکت رباط لرستان تا سقف 340/642/5 (پنج میلیون وششصد و چهل و دو هزار و سیصد و چهل )مارک معادل 63/882/884/2(دومیلیون و هشتصد و هشتادو چهار هزار و هشتصد و هشتاد ودو میمز شصت وسه ) یورو بابت خرید ماشین آلات تولدی فیلم 0
17- طرح شرکت سیمان داراب تا سقف 798/054/1 (یک میلیون وپنجاه و چهار هزار و هفتصد و نودوهشت ) مارک 65/309/539 (پانصد و سی و نه هزار و سیصد و نه ممیز شصت و پنج ) یورو بابت خرید خدمات نظارت بر نصب و راه اندازی 0
18- طرح شکایت آلومینیوم پارس تاسقف 000/780/14(چهارده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) یورو بابت خرید نورد فویل آلومینیوم 0
ب - مبالغ مندرج در بند( الف ) این تصویب نامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح می باشد0 هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پ ساز کسر مبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور اضافه می گردد0
ج - صدور ضمانتنمه توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی واخذ وثایق و یا تائیدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط می باشد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16387
تاریخ تصویب :
1380/02/23
تاریخ ابلاغ :
1380/03/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :