جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 9145/ت 24294ه 6/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/2/1380 بنا به پینشهاد شماره 100/30/78215 مورخ 11/12/1379 وزارت نیرو و به استناد تبصره (2) ماده (18) قانون سازمان برق ایران - مصوب 1346- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) تصویب نامه شماره 29052 مورخ 1347، موضوع حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق ، الحاق می شود:
تبصره 3- مفاد این ماده و تبصره های آن با تشخیص وزارت نیروبه مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها نیز تسری داده می شود
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16387
تاریخ تصویب :
1380/02/26
تاریخ ابلاغ :
1380/03/17
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :