جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 9007/ت 24637ه 5/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/2/1380 دراجرای بند(ل )تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 کل کشور وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اشتغال به کار کلیه بازنشستگانی که ادامه همکاری آنان قبلا" مستلزم تصویب هیات وزیران نبوه است تا تاریخ 1/5/1380تنفیذ می گردد و ادامه اشتغال افراد یاد شده پس ازتاریخ مزبوربا رعایت مقررات این تصویب نامه صورت می گیرد0
2- تصمیم گیری در مورد اشتغال به کار بازنشستگان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، موضوع بند(ل ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی تفویض می گردد، ملاک تصمیم گیری در خصوص بندهای (1)و(2) موافقت اکثیت وزاری عضو می ،باشد و تصمیمات کمیسیون با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود0
3- اشتغال به کار بازنشستگان با مدرک تحصیلی پائین تر از مدرک کارشناسی بعد از مهلت مندرج در بند(1) ممنوع است 0 موارد استثناء پس از بررسی در کمیسیون مزبور بهتصویب هیات دولت خواهد رسید0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16387
تاریخ تصویب :
1380/02/26
تاریخ ابلاغ :
1380/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :