×

درمواردیکه شخص براثراجباریااکراه مرتکب جرم قابل تعزیرشده باشد اجبارکننده یااکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود

درمواردیکه شخص براثراجباریااکراه مرتکب جرم قابل تعزیرشده باشد اجبارکننده یااکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود

درمواردیکه-شخص-براثراجباریااکراه-مرتکب-جرم-قابل-تعزیرشده-باشد-اجبارکننده-یااکراه-کننده-به-مجازات-فاعل-جرم-محکوم-میشود
سئوال آیااجبارواکراه مجرم درارتکاب عمل مجرمانه ازعوامل رافع مسئولیت جزائی است باخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 10176/237/10/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
درمورداجبارواکراه غیرقابل تحمل درمجازاتهای تعزیری یاباز دارنده ماده 54 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است 0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 10176

تاریخ تصویب : 1371/10/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.