جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره4891/ت 81 ه 26/3/1372

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1372با عنایت به نامه شماره 11/1/289مورخ 22/1/1372وزارت کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
مهلت مقرر در ماده (2) مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصویبنامه شماره 6960/ت 543مورخ 14/7/1367از تاریخ این تصویبنامه به مدت یکسال تمدید می شود .
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :