جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره5426/ت 96 ه - 5/4/1372

وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3/1372بنا به پیشنهاد شماره 13934/901/710مورخ 19/12/1371وزارت امورخارجه و به استناد تبصره بند (1)ماده(2)قانون وظائف وزارت امور خارجه –مصوب 1364-تصویب نمود:
وزارت امورخارجه نسبت به برقرار ی روابط سیاسی با کشور جدید الاستقلال چک و ایجاد سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :