جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 5427/ت 93 ه - 5/4/1372

وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3/1372بنا به پیشنهاد شماره 12630/901/712مورخ 20/11/1371وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1)ماده(2)قانون وظائف وزارت امور خارجه –مصوب 1364-تصویب نمود :
وزارت امور خارجه نسبت به برقراری سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری استونی از طریق نمایندگی اکردیته اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :