جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 86686 21/8/1360

ماده واحده : از تاریخ اول فروردین ماه 1360 تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی لغو کلیه کارمندانی که طبق مقررات قانون سابق حمایت کارمندان بیمه شده اند و در حال حاضر حق بیمه آنها براساس ضوابط قانون سابق حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری واز کارافتادگی و فوت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود از هر جهت ( نرخ حق بیمه ، ماخذ ، حقوق و مزد مبنای کسر حق بیمه و استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی ) مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی میباشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10704
تاریخ تصویب :
1360/08/03
تاریخ ابلاغ :
1360/09/04
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :