جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 19241/ت 190ه -11/6/1372

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/6/1372بنا به پیشنهاد شماره 3312-64/5283-1مورخ 2/6/1372سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
بند(5)ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1372کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود :
عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور »بعد از عبارت «دفاتر پست روستایی »اضافه میشود .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :