جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره18094/ت 200ه- 24/6/1372

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/6/1372بنا به پیشنهاد شماره 1648/ه –مورخ 12/5/1372بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،به استناد تبصره (49)قانون «برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران »-مصوب 1368-تصویب نمود :
مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20)ریال از درآمد سال 1371بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تامین منابع مالی توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت ،در اختیار بانک مذکور قرار میگیرد .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :