جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 20803/ت 218ه- 18/7/1372

سازمان برنامه و بودجه –سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/7/1372،بنا به پیشنهاد شماره 3340/4767/2300مورخ 3/7/1372سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت «وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران »بهد از عبارت «دستگاههای آموزشی »در بند (8)تصویب نامه شماره 13853/ت /29ه-مورخ 21/2/1372اضافه می شود .
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :