جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره1646/1-ر - 18/2/1372

شورای محترم نگهبان
لطفا با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:
1-آیا مجمع می تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند .
2-اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیر احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است .
3-و اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و منجمله تفسیر .
4-اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور بوجود می آید تکلیف چیست ؟و حاکم کدامند ؟
5-آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که بنحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می توانند مصوبات مجمع را رد و نقص و یا فسخ و ابطال کنند.
رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام –اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره 4575 23/3/1372
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 1646/1 ـ ر مورخ 18/2/1372 نظر تفسیری شورا ی نگهبان بدین شرح اعلام می گردد :
1 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2 ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است . اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمی تواند اقدام نماید.
3 ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است .
لازم بذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14167
تاریخ تصویب :
1372/02/18
تاریخ ابلاغ :
1372/08/05
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :