جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره52307 - 17/8/1372

جناب آقای بشارتی –وزیر محترم کشور
به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران در جلسه مورخ 21/7/1372به موجب این حکم به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها که میزان آنها تا یک میلیارد (1000000000)ریال باشد ،تعیین می گردید .
رئیس جمهور –اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :