جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 4565 / د ش 3/11/1372

مصوبه شورای عالی اداری
وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت امور خارجه ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بیمه مرکزی ایران ، توسعه صادرات ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
شورای عالی اداری در چهل و هشتمین اجلاس مورخ 28/10/ 1372
بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به منظور احیا و راه اندازی صندوق تضمین صادرات ایران ( موضوع ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/7/1372 و مجلس شورای اسلامی ) و در جهت حمایت ، تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی از طریق تضمین پرداخت خسارات احتمالی به صادر کنندگان تصویب نمود:
1 ـ ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران از مرکز توسعه صادرات منتزع و به ستاد مرکزی وزارت بازرگانی منتقل می گردد .
2 ـ مجمع عمومی صندوق مرکب از وزیر بازرگانی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر به انتخاب هیات وزیران می باشد .
3 ـ اعضا شورای عالی صندوق ( موضوع بند ب ماده 6 قانون ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب مرداد ماه 1352 ) به شرح زیر اصلاح می گردد :
ـ وزیر بازرگانی و در غیاب او معاون وزیر ذی ربط در امور صادرات
ـ رییس کل بیمه مرکزی ایران
ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
ـ معاون وزیر امور خارجه .
ـ معاون رییس سازمان برنامه و بودجه
ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ـ قائم مقام رییس کل بانک مرکزی
ـ رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران
ـ یک نفر کارشناس امور بیمه به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
ـ یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر بازرگانی .
وزیر بازرگانی و در غیاب او معاون ذیربط در امور صادرات ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت .
4 ـ مدیر عامل صندوق به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود .
5 ـ وزیر بازرگانی مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت کار را به شورا ارایه خواهد نمود .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ سید منصور رضوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
موضوع :