جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 59690 / ت 352 هـ - 16/12/1372

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 4651/100 مورخ 24/11/1372 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت وزارت کشور ، به استناد ماده 4 قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصویب نمود :
فرودگاه پیام واقع در شهر تهران به عنوان مرز هوایی شناخته شده و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرز یاد شده ، با گذرنامه معتبر مجاز است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :