جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 69973 - 25/12/1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1372 مقرر نمود :
کلیه دستگاهها و ادارات دولتی در روز شنبه 28 اسفند ماه 1372 تعطیل باشند و این روز به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان دولت محسوب گردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :