جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 59666 / ت 370 هـ - 24/12/1372

وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1372 بنا به پیشنهاد شماره 8932/600 مورخ 10/12/1372 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند الف تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود :
میزان حق ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون سراسری مراکز تربیت معلم و ادامه تحصیل فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش با توجه به سطح دوره تحصیلی مربوط ، مطابق تصویبنامه شماره 55728 / ت 271 هـ مورخ 15/10/1372 هیات وزیران تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :