جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

شماره 72212 / ت 371 هـ - 24/12/1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1372 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
عیدی کارکنان مجرد مشمول تصویبنامه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ( موضوع تصویبنامه شماره 66591/ ت 310 هـ مورخ 19/11/1372 ) اعم از زن یا مرد مشروط بر آنکه سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشند مطابق کارکنان متاهل خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :