جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 72289 / ت 382 هـ - 25/12/1372

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1372 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد بند 7 ماده 7 و ماده 17 قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن - مصوب 1353 ـ مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ هرگونه تغییر در قسمتهای موتور ، شاسی ، اطاق و نیز اجزای اطاق که موجب تغییر ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری و یا تغییر درجه وسایل مذکور گردد ، بدون اجازه قبلی واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است صاحبان این قبیل وسایل در صورتی که قصد تغییر در هر یک از قسمتهای مذکور را داشته باشند موظفند قبل از اقدام به تغییر وضعیت ، تقاضای وضعیت ، تقاضای خود را به ضمیمه مدارک مربوط ، به واحدهای معاونت مذکور ، در محل شماره گذاری وسیله نقلیه جهت مجوز لازم ، تسلیم نماینده تا در صورت موافقت پس از انجام تغییرات مورد نظر ، کارت مشخصات جدید ، صادر گردد .
ماده 2 ـ صاحبان وسایل نقلیه که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه وسایل نقلیه خود را بدون اخذ مجوز از واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل تغییر وضعیت داده اند مکلفند به تدریج ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویبنامه به واحدهای تابعه معاونت مذکور در محل شماره گذاری وسیله نقلیه مراجعه و قبل از پایان مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح کارت وسیله نقلیه مربوط ( در صورتی که تغییرات انجام شده از نظر فنی فاقد اشکال تشخیص داده شود ) اقدام نماید .
تبصره ـ در صورتی که تغییرات انجام شده بر روی وسایل نقلیه موضوع این ماده از نظر فنی مورد تایید واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا واحدهای تابعه وزارت صنایع سنگین قرار نگیرد واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی کارت مشخصات جدید را مطابق با حداقل استاندارد مورد قبول و یا استاندارد اولیه آن پس از تایید کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنایع سنگین راه و ترابری و معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهند نمود .
ماده 3 ـ مامورین واحدهای تابعه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای این مقررات و جلوگیری از تخلفات مربوط موظفند پس از انقضای مهلت تعیین شده وسایل تردد وسایل نقلیه مسافربری که کارت مشخصات آنها با وسایل مزبور منطبق نمی باشد ، ممانعت نموده و رانندگان آنها ضمن جریمه نقدی به میزان بیست هزار ریال و اخذ گواهی نامه جهت تعیین تکلیف به واحدهای تابعه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل محل شماره گذاری ، راهنمایی نمایند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :