×

اصلاحیه تصویبنامه شماره 40578 ت 201ـ1366 3 30

اصلاحیه تصویبنامه شماره 40578 ت 201ـ1366 3 30

اصلاحیه-تصویبنامه-شماره-40578-ت-201ـ1366-3-30
شماره 54296 5/5/1366

وزارت کشور
اصلاحیه تصویبنامه شماره 40578/ت 201ـ30/3/66
پیرو تصویبنامه شماره 40578/ت مورخ 30/3/1366 نظر به اینکه تایپ ماده 13 مصوبه مذبور عبارت « مطالبات » در سطر دوم اشتباها «بدهی » و عبارت « بدهی » در سطر سوم اشتباها « مطالبات »تایپ شده است لذا مقتضی است نسبت به اصلاح آن اقدام فرماید .
سید عطاء الله مهاجرانی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 12360

تاریخ تصویب : 1366/05/05

تاریخ ابلاغ : 1366/05/13

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.