جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 117408/ت 996 19/11/1366

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1366 بنا به درخواست شماره 1302/628918/11 مورخ 12/9/1366 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیشنهاد وزارت بازرگانی مواد 32 و 33 و 49 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 71200/ت 465 مورخ 21/6/1366 را به شرح زیر اصلاح نمودند:

ماده 32ـ ارسال کتب و نشریات به خارج از کشور (اعم از علمی ، تبلیغی و فرهنگی ) در صورتی که جنبه تجارت نداشته باشد مشورط به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون تودیع پیمان ارزی مجاز خواهد بود.
تبصره 1ـ ارسال کتب و نشریات علمی که مربوط به دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و آموزش هالی می باشند منوط به تایید فرهنگ و اموزش عالی می باشد و
تبصره 2ـ
ارسال کتب و فیلم و تابلوهای نقاشی و سایر آثار و فرهنگی و هنری (به استثنای میراث فرهنگی و تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی) جهت عرضه در نمایشگاهها و جشنواره ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از تودیع پیمان ارزی معاف و با اخذ تعهد از وزارت مذکور بلامانع است .
ماده 33ـمسافرانی که از کشور خارج می شوند می توانند علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر برای یک بار در سال به میزان 20000 ریال صنایع دستی و 15000 ریال کتاب و مطبوعات و سایر کالاها که منحصرا مصنوع یا محصول ایران باشد با حفظ جنبه غیر تجارتی آن بدون نیاز به ارائه کارت بازرگانی و یا تودیع پیمان ارزی با خود از کشور خارج نمایند .
ماده 49ـ اراسل کالا به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور. هر فرستنده در سال می توانند سبزیجات خشک ، خشکبار ( به استثنای پسته و مغز پسته ، بادام و مغز بادام ) و پوشاک به ارزش 5000ریال و فیلم ، نوار صوتی و تصویری و اسلاید (پرشده ) ، کتاب و مطبوعات (با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) به ارزش 15000 ریال به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور ارسال نمایند .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12524
تاریخ تصویب :
1366/10/30
تاریخ ابلاغ :
1366/11/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :