جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 112098/ت 1042 6/12/1366

وزارت برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1366 بنا به پیشنهاد درخواست شماره 135/25/1401/66/م مورخ 6/7/1366 وزارت دفاع و پیشنهاد شماره 4555ـ 64/9194 مورخ 17/8/1366 وزارت برنامه و بودجه و شماره 24/15348/25023 مورخ 1/9/1366 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند:

یک ماده به عنوان ماده 16 به شرح زیر به آئین نامه اجرائی تبصره 32 قانون بودجه سال 1366 موضوع تصویبنامه شماره 6738/ت 191 مورخ 25/3/1366 الحاق گردد.
ماده 16ـ تشخیص و ارزیابی اتومبیلهای فرسوده و خارج از رده نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران صرفا در مناطقی که بنا به اعلام رسمی شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، کاردان فنی اداره راهنمائی و رانندگی یا شهربانی محل و یا کاردان فنی ژاندارمری وجود ندارد و یا استفاده از خدمات پرسنل سازمانهای اخیرالذکر و کارشناس رسمی دادگستری امکان پذیر نمی باشد ، به عهده کارشناس منتخب نیروهای سه گانه بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره ـ تشخیص و ارزیابی اتومبیلهای فرسوده و خارج از رده ستاد مشترک ، وزارت دفاع و سازمانها و شرکتهای وابسته تابع مفاد 2 و 6 این ائین نامه خواهد بود.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12534
تاریخ تصویب :
1366/11/28
تاریخ ابلاغ :
1366/12/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :