جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


سئوال :احتساب ایام بازداشت قبلی مذکوردرتبصره ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی وظیفه اجرای احکام است یادادگاه صادرکننده حکم ؟

شماره وتاریخ نظریه : 939/267/2/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
دستوراحتساب مدت بازداشت قبلی ازحکم برابرتبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی ازوظائف دادگاهست نه دادسرابنابراین اگر این امردرحکم ذکرنشده ومسکوت مانده باشددادسرای مجری حکم باید ازدادگاه استعلام وطبق نظردادگاه حکم رااجرانماید.))

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
939
تاریخ تصویب :
1371/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :